Side Bar

Stacks Image 11

Indonézia


Az Indonéz Köztársaság, a föld legnagyobb szigetországa, s egyben a negyedik legnépesebb is.
17 504 lakott és lakatlan fehér homokos strandok szabdalta trópusi sziget alkotja.
Az Egyenlítőt közrefogó ország az ázsiai és az ausztrál kontinens, illetve a Csendes- és Indiai óceán között fekszik. Öt nagy sziget és 30 kisebb szigetvilág alkotja, 33 tartományra osztva.
Legismertebb szigetei: Szumátra, Jáva, Bali, Kalimantán ( korábban Borneó), Szulaweszi (korábban Celebesz), a Malukka – szigetek, avagy a Malukkák, azaz a Fűszer-szigetek, és Pápua.
Bali az egyik legjobb és legismertebb nyaraló szigete, csodás kultúrájával, strandjaival, dinamikus zenéjével és táncaival ismert világszerte. Indonézia még számos, kevésbé ismert szigete bővelkedik a hegyek csodás látványában, lehetőséget nyújt a zöld esőerdőn keresztüli barangolásokban, a gördülő hullámokon való szörfölésben, az eredeti állapotát megőrző kék tengerekben a delfinek és hatalmas ráják közötti búvárkodásban.
Földrajzi elhelyezkedésének és földtanának köszönhetően Indonézia a legváltozatosabb tájjal bír. Balin és Jáván termékeny rizsföldek, Szumátrán, Kalimantánon és Szulaweszin esőerdők, a Nusa Tenggara szigeteken szavannás legelők, Pápuán pedig hófedte hegycsúcsok találhatók.

Az indonéz szigetvilág lakói, a mintegy 350 különböző népcsoport több mint 483 nyelvet és nyelvjárást használ. A nemzeti nyelv a Bahasa Indonesia (bahásza) latin betűkkel és európai helyesírással írva. Minden kiemelt turista-úticélnál, az elsődleges idegen nyelvet, az angolt beszélik és használják írásban is.

Éghajlata: A keleti monszun júniustól szeptemberig száraz időt, a nyugati pedig decembertől márciusig esőset hoz. A kettő közötti időszakot esetenként felhőszakadások tarkítják, de még a nyugati monszun idején sem megy 21 fok alá vagy 33 fok fölé a hőmérséklet, kivéve a magasan fekvő területeket, amelyek természetesen jóval hűvösebbek. A legnagyobb esőzések és felhőszakadások ideje a decemberi és a januári időszak. A páratartalom 60 és 100 % között mozog.

Indonézia egész évben egyenletes éghajlata, termékeny talaja, a földjében és tengereiben a vulkáni tevékenységnek köszönhetően fellelhető ásványi kincsei kiváló terepet biztosítanak hatalmas számú honos állat- és növényvilág létrejöttének. A földön fellelhető szárazföldi és tengeri állatvilág legszélesebb fajgazdagságával rendelkezik Indonézia.
Állat és növényvilágát a Bali és Lombok között húzódó, majd észak felé Kalimantán és Szulaweszi között folytatódó Wallace Vonal választja ketté. A vonaltól nyugatra ázsiai típusú vegetáció és vadállatvilág, keletre pedig ausztrál honos.
Indonézia büszkélkedhet a 28 000 növényfajta mellett a világ legnagyobb virágával, a Rafflesia-val, vadorchideákkal, hihetetlen mennyiségű fűszerfajtával, illatos keményfával és gyümölcsfákkal.
Vadvilágában 3500 állatfaj található meg, többek között Szumátra és Borneó veszélyeztetett orángutánjaival, a komodói sárkánygyíkkal, a jávai orrszarvúval, Szumátra utolsó tigriseivel.
Az Indonéziában található 51 nemzeti park hivatott arra, hogy az ország páratlan szárazföldi és tengeri állat- és növényvilágát, védett egyedét, botanikus kertjét és állatkertjét az ökoturizmus iránt érdeklődőknek mutassa be.

Kulturális szempontból is rendkívül változatos Indonézia.
Ősi szentélyek, hagyományos zenék, táncok, rituálék, szokások, mind sziget- és táj- specifikusak. Az előadóktól nagy összehangoltságot igénylő acseh-i „sámán” dallal és tánccal ellentétben a jávai udvari táncok kifinomultsága, higgadtsága, a gamelán zenekar kiséretében egészen más élményt nyújtanak, mint a kalimantáni, pápuai és szulaweszi harci táncok.
Kultúrája rendkívül gazdag a kézművességben és művészetekben. Szumátrán készülnek a legszebb arany és ezüst szálakkal átszőtt szőttesek, melyeket songket-nek neveznek. Dél-Celebeszen kézzel szőtt színes selymeket készítenek a nők, míg Baliról és Floreszről természetes rostokból, szövevényes mintákkal szőtt textíliák származnak. Fafaragóiról híres Bali, ahogy a pápuai aszmatok is mesterei a klasszikus és modern darabok megmunkálásának. Jáva kézművesei finoman cizellált motívumú bútoraikról híresek, míg Dél-Szulaweszin a bugisz népcsoport hajóépítői a még mindig az indonéz tengereket szelő méltóságteljes phinisi kétárbocos, hosszú vitorlázatú hajók neves építői…
Bárhova is jut a látogató, részese lehet annak a nehezen felejthető élménynek, melyet a vendégszerető, barátságos indonézek ösztönösen nyújtanak…

Indonézia rövid története:

A jávai előember, a Homo erectus megkövesedett maradványai mutatják, hogy az indonéz szigetvilág már sokszázezer éve lakott volt. A mai lakosság alapját adó ausztronéz népek Délkelet-Ázsiába Tajvan felől vándoroltak be. Ők i.e. 2000 körül érkeztek, és a melanéz népességet keletre szorították. Ez a táj ideális öntözéses rizstermelésre. A rizs termelése az i.e. 8. században kezdődött, az i.sz. I. évszázadra falvak, kisvárosok, parányi királyságok virágoztak. Indoznézia fekvése a tengeri utak mentén stratégiai jelentőségű, ez elősegítette a szigetek közti és a távolsági kereskedelmet. Évszázadokkal időszámításunk kezdete előtt már kereskedelmi utak vezettek Indiába és Kínába. A kereskedelemnek alapvető szerepe volt az indonéz történelem minden korszakában.
A kereskedelem miatt virágzott fel a 7. században a hatalmas Srivijaya tengeri királyság is. Életében fontos szerepet játszott a hinduizmus és a buddhizmus. A 8. és a 10. század között a földművelésből élő buddhista Sailendra és hindu Mataram dinasztiák vetélkedtek Jáva belsejének birtokáért. A vallási építészet nagyszabású emlékeit hagyták maguk után, ilyen a Sailendra államban Borobudur és Mataram államban Prambanan. Kelet-Jáván a 13. század vége felé alapították meg a hindu Majapahit királyságot. Ennek befolyása csaknem az egész mai Indonéziára kiterjedt Gajah Mada uralkodása alatt. Ezt az időszakot szokás az indonéz történelem aranykorának tekinteni.
Bár muszlim kereskedők Délkelet Ázsiában már Mohamed fellépését közvetlenül követően is jártak, az első bizonyítékok helybeli muszlim lakosságra a 13. századból, Észak-Szumátráról erednek. Más vidékeken fokozatosan terjedt el az iszlám, Jáván és Szumátrán a 16. század végére lett domináns. A legtöbb vidéken az iszlám keveredett korábbi kulturális és vallási képzetekkel, amely sajátos színezetet ad Indonézia, de különösen Jáva muszlim vallásgyakorlatának.
Amikor a portugálok a 16. század elején ideérkeztek, számtalan szétszórt pici államot találtak. Ezek az államok majdnem védtelenek voltak a portugálokkal szemben és később más európaiakkal szemben is, akik a fűszer-kereskedelemre kívánták rátenni a kezüket.
A 17. században a hollandok váltak a legerősebb európai hajós nemzetté, az indonéz szigetvilágból kiszorították a spanyolokat és a portugálokat(kivéve a Timor szigetén elhelyezkedő Portugál Timor gyarmatukat, ma Kelet-Timor. A Holland Kelet-indiai Társaság kereskedelmi tevékenységének beindulásával megalapozódott Hollandia befolyása Indonéziában. Ez a magánvállalkozás állam volt az államban, saját flottával és hadsereggel rendelkezett, így fokozatosan kiterjesztette befolyását a politikai életre is. A britekhez hasonlóan a hollandok is helyi vazallusok segítségével közvetett módon gyakorolták a hatalmat. Azután, hogy a Batáviai Köztársaság (Napóleon holland bábállama) 1799-ben feloszlatta a Kelet-indiai Társaságot, a napóleoni háborúkat követően Kelet-Indiát 1815-ben a Hollandiai Egyesült Királyság gyarmata lett. A holland korona legfontosabb gyarmata volt.
A 19. században bevezetett agrártermelési rendszer 
(Cultuurstelsel) bevezetésével Jáván hatalmas ültetvények művelésére kényszerítették a helyi parasztokat, ami végre meghozta Hollandia számára azt az extra profitot, amit Holland Kelet-indiai Társaság nem volt képes biztosítani. Az 1870után következő liberálisabb gyarmati uralkodás során ezt a termelési rendszert eltörölték, majd 1901-ben a hollandok bevezették az ún. Etikus Politikát, amely korlátozott politikai reformokat tartalmazott. Jelentősen megnőttek gyarmati befektetések.
A II. világháborúban, miközben Hollandia német katonai megszállás alatt állt, 1941 decemberében Japán öt oldalról támadást indított Jáva szigete ésHolland Kelet-india létfontosságú ellátási vonalai ellen. Bár Japán 1942 márciusában elfoglalta Jávát, képtelen volt olyan hazai vezetőt találni, aki kész lett volna együttműködni velük a hollandok ellen. A japán megszálló parancsnok végül elrendelte Sukarno szabadon bocsátását, és Sukarno, börtönszigetét elhagyva, 1942 júliusában Jakartába érkezett. Sukarno és társai együttműködtek a japán megszállókkal. 1945-ben, a háború vége felé, Sukarno felismerte, hogy kiváló lehetősége nyílt az ország függetlenségének kikiáltására. Japánegyetértésével megalakította a függetlenséget előkészítő bizottságot, majd 1945. augusztus 17-én, Mohammad Hatta társaságában kikiáltotta Indonézia függetlenségét.
A Szövetségesek természetesen megpróbálták visszaállítani hatalmukat elvesztett területeik fölött, így a Holland Királyi Hadsereggel együtt csapatokat küldtek az ország elfoglalására. Indonézia függetlenségi háborúja 1945-től egészen 1949. december 27-éig tartott, amikor is, engedve a nemzetközi nyomásnak, Hollandia elismerte Indonézia függetlenségét. Sukarno lett az ország első elnöke, Mohammad Hatta az első alelnök. Hollandia csak 2005. augusztus 16-án ismerte el 1945-öt, mint Indonézia valódi függetlensége évét, és kért bocsánatot a Holland Királyi Hadsereg által okozott veszteségekért, halálesetekért.
Az 1950-es és 1960-as évek folyamán Sukarno kormánya először a kialakulóban lévő el nem kötelezett mozgalommal alakított ki szoros kapcsolatokat és a szocialista blokk országaival működött együtt fokozódó mértékben. Szintén az 1960-as években Indonézia katonai konfliktusba keveredett a szomszédos Malajziával és egyre növekedett a feszültség a hazai gazdasági nehézségek miatt is.
Suharto hadseregtábornok 1967-ben ragadta magához az elnöki hatalmat, az általa vezetett katonai puccs ürügye a gyengülő Sukarno elnök ellen szőtt kommunista összeesküvés leverése volt. Suharto katonai uralma során több százezer embert végeztek ki vagy börtönöztek be az állítólagos kommunisták elleni hajtóvadászat során. Suharto kormányzásához fűzik az Új Rend kialakítását az országban. Ekkoriban nagy volumenű külföldi tőkebefektetés történt, jelentős gazdasági fellendülést eredményezve. E folyamat és az idők során Suharto és családja szövevényes korrupciós hálózat kialakításával rendkívüli gazdagságra tett szert. Végül az időközben hanyatló gazdaság hatására kirobbanó 1998-as Indonéz Forradalomtömegei lemondásra kényszerítették.
Az 1998-tól 2001-ig terjedő időszakban az országnak három elnöke volt: Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie, Abdurrahman Wahid és Megawati Sukarnoputri, Sukarno első elnök leánya.2004-ben lebonyolították a világ legnagyobb egynapos, közvetlen elnökválasztását és a győztes Susilo Bambang Yudhoyono lett, akit 2009-ben újraválasztottak.

(Forrás: Wikipedia)

Stacks Image 264
Stacks Image 265
Stacks Image 266
Stacks Image 267
Stacks Image 268
Stacks Image 269
Stacks Image 270
Stacks Image 271
Stacks Image 272
Stacks Image 273
Stacks Image 274
Stacks Image 275
Stacks Image 276
Stacks Image 277
Stacks Image 278
Stacks Image 279
Stacks Image 280
Stacks Image 281
Stacks Image 282
Stacks Image 283
Stacks Image 284
Stacks Image 285
Stacks Image 286
Stacks Image 287
Stacks Image 288
Stacks Image 312

A kurzort a kép fölé húzva megállíthatjuk a mozgást, az oldalsó nyilakkal gyorsíthatjuk, illetve megfordíthatjuk a mozgás irányát!Stacks Image 71

INDONÉZIA

A Föld legnagyobb szigetországa, s egyben a negyedik legnépesebb is. Öt nagy sziget: Szumátra, Jáva, Kalimantán, Szulaveszi és Pápua, meg 30 kisebb szigetvilág alkotja.Tovább »
Stacks Image 72

THAIFÖLD

Délkelet-ázsiai ország. Keleten Laosz és Kambodzsa, délen Malajzia és a Thai-öböl (Sziámi-öböl), nyugaton az Andamán-tenger és Mianmar határolja.  Tovább »
Stacks Image 73

NEPÁL

Független dél-ázsiai állam. India és Kína közé ékelve, a Himalája területén fekszik. Magyarországnál másfélszer nagyobb, tengerparttal nem rendelkezik. Tovább »
Stacks Image 74

INDIA

Hivatalosan Indiai Köztársaság, dél-ázsiai független ország, földrajzilag a Föld hetedik legnagyobb és második legnépesebb országa. A 28 államot és 7 szövetségi... Tovább »